وبینار نقشه راه لینوکس

 

در این وبینار رایگان که قرار است با یکی از اساتید لینوکس ایران ( مهندس محمد عابدینی ) یک بررسی جالبی در خصوص نقشه راه لینوکسی داشته باشیم.

قرار است در این وبینار رایگان که توسط سابین آکادمی برگزار میشود ، در مدت زمان یکساعت برای شما نقشه راهی که قرار است برای یک مدیر سرور شدن نیاز دارید را ترسیم و توضیح دهیم.

مدت زمان این وبینار رایگان یکساعت میباشد و در انتها 15 دقیقه نیز به پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد ذهن شما را برای رسیدن به اهداف خود بازتر کنیم.

این وبینار به رایگان تقدیم شما خواهد شد و امیدواریم از مجموعه وبینار های بعدی سابین آکادمی حمایت کنید تا بتوانیم بیشتر با افراد دیگری به مباحثه در زمینه لینوکس و میزبانی وب بپردازیم.

هدف ما همیشه اولین هاست . پس اولین خوبی ها را برای شما آرزومندیم.

اگر از قبل سوالی دارید میتوانید در بخش نظرات آن را بپرسید ، هم بصورت مکتوب در نظرات شما را راهنمایی خواهیم کرد و هم در وبینار به این سوال شما بصورت کامل پاسخ داده خواهد شد.